Wifi Wall

WifiWall is een nieuwe technologie die in plaats van de Data te beschermen een zeer breed overzicht biedt van het Wifi Netwerk.

De Data die over het netwerk wordt verstuurd is natuurlijk encrypted, echter is dit maar een zeer klein percentage van wat er continue door dit netwerk heen wordt gecommuniceerd.

Door een analyse van het netwerk en de omliggende netwerken op te stellen kan men beter beveiligen om zo bij voorbeeld een “man in the Middle”, “evil Twin” of andere soorten aanvallen buiten te houden.
Ook worden vaak SSID’s van netwerken gekopieerd naar omliggende netwerken, waardoor de client denkt nog in een veilige omgeving te zijn, maar in feite al in een ander netwerk zit.
De analyse en monitoring wordt in een zeer overzichtelijk platform weergegeven.